Edzőképzés, továbbképzés

Edzőképzés, továbbképzés

gyerekkepzes-800

Képesítések

Sportszakemberek az MVSz rendszerében, képesítési előírások a vitorlás sportban

Edzőképzés

Vitorlás sportoktató és sportedző képzés,
Vitorlás szakedző képzés

ISAF-training-800

World Sailing képzés

A World Sailing kíváló szakemberei oktatják a magyar vitorlás edzőket.

Edző továbbképzés

Edzői továbbképzések
MVSz motoros továbbképzésképzés

képESÍTÉSI ELVÁRÁSOK

 • MVSz képesítési előírásai a vitorlássportban

A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló Korm. rendelet, továbbá a sporttörvény alapján az alább letölthető szabályzatban határozza meg az MVSz, hogy a vitorlázás sportágban az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy a vitorlás sportágban a különböző tevékenységek végzése milyen képesítéshez kötött.

 1. Sportszakemberek az MVSz rendszerében
   • edző
   • oktató
   • szövetségi kapitány
   • sportmenedzser
   • főtitkár
   • versenybíró
   • versenyrendező
   • technikai felmérő
   • sportorvos
   • gyúró, masszőr

MVSz képesítési szabályzata (pdf)

A képzés és nevelés központi szereplője az edző

Az edző szerepe meghatározó a vitorlás sportág fejlődésében

Edzőképzések

Vitorlás szakedző képzés (BA, BSc)

2019 szeptemberétől a vitorlázás sportágban is elindult a Testnevelési Egyetemen levelező szakon a BA szakedző képzés. A hároméves képzésben az általános sportelméleti tantárgyak mellett, a sportági szakelmélet és gyakorlat is viszonylag magas óraszámban jelenik meg a hat féléves képzési tervben. 

A Magyar Vitorlás Szövetség – a Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködési szerződésének értelmében – irányítja és anyagilag is támogatja a szakirányú elméleti és gyakorlati képzést. Ennek megfelelően a vitorlázás sportág elméleti tananyaga 17 szaktárgyba került felosztásra, amely szaktárgyak oktatására hazai és nemzetközi szaktekintélyeket kért fel a képzést szervező szakmai csoport.

2022-ben indul ismét a felvételt nyert hallgatók képzése.

Vitorlás sportedző képzés

Az MVSz a Testnevelési Egyetemmel együttműködésben, minden évben indít sportedzői képzést, aminek sportágspecifikus részét a Szövetség biztosítja.
Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert Sportedző vitorlázás sportágban szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A 2022-es évadban iduló képzés szervezés alatt, még nem került meghirdetésre.

Felvételi követelmények vitorlázás sportágban:

  1. Érettségi végzettség
  2. Egészségügyi alkalmasság – foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat
  3. Hivatásos célú hajóvezetői képesítés, hiánya esetén megszerzésének vállalása a képzés befejezéséig.
  4. Legalább 3 év sportágban eltöltött aktív versenyzői tevékenység igazolása.
   • A sportágban eltöltött aktív versenyzői múlt igazolását a jelentkező klubja, vagy az MVSz állítja ki.
  5. MVSz szakmai ajánlása, aminek feltétele az alapfokú elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása.
   • A szakmai ajánlást az alapfokú, elméleti és gyakorlati ismeretek sikeres bemutatása után, a Képzési Bizottság javaslata alapján állítja ki a Szövetség.
   • Szakmai ajánlásra jelentkezni a Képzési Bizottságnál lehetséges.

A képző intézmények számára további szakmai javaslatokat tartalmazó dokumentum, a Nemzeti Vitorlás Képzési Program, mely elérhető a Kiadványok oldalon.

Sportedző (vitorlázás sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény letölthető.

Vitorlás sportoktató képzés

Az MVSz a Testnevelési Egyetemmel együttműködésben, minden évben indít sportoktató tanfolyamot, aminek sportágspecifikus részét a Szövetség biztosítja.

Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert Vitorlás Oktató szintű szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A 2022-es évadban iduló képzés még nem került meghirdetésre.

World Sailing képzések

World Sailing tréning (Level 1-3)

Az MVSz által szervezett tréningek, amelyen a World Sailing (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) szakemberei oktatják a magyar vitorlás edzőket, oktatókat. A négy, vagy öt napos képzések három különböző szinten zajlanak. (World Sailing Level 1-3 technical course for coaches) 

Az elmúlt években hat ilyen képzést szervezett az MVSz és 32 edző tett eredményes vizsgát ezeken a népszerű és hatékony tréningeken.

Az aktuális képzéseket a Szövetség az online felületein meghirdeti.

World Sailing 1. szint

Javasolt végzettség:
Nem szükséges

WS 1. szintű tematika letölthető

World Sailing 2. szint

Javasolt végzettség:
Vitorlás sportoktató (a)

WS 2. szintű tematika letölthető

World Sailing 3. szint

Javasolt végzettség:
Vitorlás sportedző (k)

WS 3. szintű tematika letölthető

Továbbképzések

Edzői továbbképzések, konferenciák

A Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében megrendezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, felkészült hazai és külföldi előadók tartanak előadásokat, gyakorlati képzéseket, vitorlás edzők és oktatók részére. Ezek a programok nagy segítséget jelentenek azoknak a vitorlásedzői, vagy oktatói végzettséggel rendelkező kollégáinknak, akik tudásukat szeretnék frissíteni, és a vitorlássport naprakész szakmai információi iránt érdeklődnek. 

Az aktív szabadős és versenysport edzőktől elvárt feltétel ezeken a képzéseken részt venni.

Az aktuális képzéseket a Szövetség az online felületein meghirdeti.

Vitorlás Suli edzői, oktatói továbbképzések

Az MVSz szervezésében és támogatásával, évente egy vagy két alkalommal nagy gyakorlattal rendelkező, többnyire hazai előadók tartanak elméleti és gyakorlati továbbképzéseket, elsősorban a Vitorlás Suli rendszerében dolgozó vitorlás edzők és oktatók részére. 

Ezek a képzések a szakmai továbbfejlődés mellett, erősítik a iskolák közötti kommunikációt és együttműködést.

Az aktuális képzéseket a Szövetség az online felületein meghirdeti.

MVSz motorosvezető továbbképzés edzők, oktatók, versenyrendezők részére

Szerves része a képzésnek és oktatásnak az edzőmotoros megfelelő használata. Ha valaki rendelkezik motorosvezetői engedéllyel és tudja, hogyan kell kezelni, az önmagában az edzői feladatokhoz ellátásához nem elég. Minden edzőt ki kell képezni a motoros használatáról, különösen a felborult hajó felállításának technikáját, a mentést, a közlekedést a kishajók között és a biztonsági követelményeket. Az edzőknek ismerniük kell a technikát és a képzésen használt hajókat.

Az edzőnek, oktatóknak az MVSZ által előírt továbbképzésen kell elsajátítani a motorosvezetői ismereteket és gyakorlatot, ahol bemutatják, hogy megfelelnek az írott és íratlan szabványoknak.

Az aktuális képzéseket a Szövetség az online felületein meghirdeti.