Vitorlás Képzési Program

Nemzeti Vitorlás Képzési program (NVKP)

A World Sailing (WS) által akkreditált NVKP irányelvei segítik vitorlás kis és nagyhajók, a többtestű, a foil vitorlások oktatását, a szabadidő és a versenysport területén, valamint útmutatást nyújt a sportszakemberek képzésére vonatkozóan és bemutatja a Szövetség gondozásában megjelent kiadványokat.

Nem csak egyfajta megoldás létezik, de a program tartalmazza a jelenleg ismert „legjobb gyakorlatot”, amelyre építhetnek a vitorlázók és sportszakemberek. Bár az összetett képzés elemei minden területen hasonlóak, a módszer és az adott műszaki tartalom eltérő.

Az országos képzési program megalkotásánál figyelembevettük a WS javaslatait, a nemzeti törvényeket, rendeleteket és a hazai gyakorlatot, majd ezek alapján készültek el a sporttevékenységekre vonatkozó előírások. Fontos, hogy a képzőhelyek törekedjenek az ajánlott tanácsok megvalósítására.

Abban bízva, hogy a nagyobb létszámmal egyenesen arányosan növekszik a versenyzői létszám, valamint az eredményekre is pozitívan hat, fontosnak tartjuk, hogy a meglévő versenyzéssel foglalkozó klubok mellett, létrejöjjenek, megerősödjenek olyan hazai központok, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi vitorlás oktatásra, a sport élvezetes megszerettetésére, valamint a sportág promotálásában aktív szerepet vállalnak.

Megfogalmazza a tagegyesületekkel kapcsolatos javaslatait, elvárásait, bemutatja, hogy mik az előfeltételei annak, hogy egy képzőhely az MVSZ által elismert legyen. Egyszerre biztosítson minőséget a szabadidős és a versenyzői oldalon.

Az NVKP célja

A NVKP célja, hogy az irányelvei a képzés minden területén és szintjén, megfelelően segítse az abban leírtak megvalósulását. Az MVSz által elismert képzési helyszíneknek, az országosan minősített edzőknek, a versenyrendszerben dolgozó tisztségviselőknek és a vitorlázóknak is megfelelő iránymutatást nyújtson. 

    1. A sportág igényeinek megfelelően, kiválóan felkészült edzők képzése. Az edzők egységes keret és licenszrendszere, segítse az edzői életpálya modell kialakítását, erősítse a szakemberek motívációját.
    2. Az MVSz szolgáltatási megközelítésében a versenyek megrendezéséhez megfelelően felkészült, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, különböző szinten minősített tisztségviselőket biztosítson.
    3. Növeljük a képzett vitorlázók létszámát, függetlenül attól, hogy ők milyen minőségben szeretnék űzni sportágunkat. 
    4. Növeljük a nemzetközi eredményességet a versenysport, különösen az él-utánpótlás és élsport területén.

Ez érdeke, a vitorlázóknak, a vitorlás sportban foglalkozó sportszakembereknek, valamint a sportágunkat érintő vállalkozásoknak, szervezeteknek is.

Képzési kategóriák

A többtestű és Foil hajók oktatási tematikájának elkészítése folyamatban van.

A különböző kategóriák és hajóosztályok nagy mértékben eltérőek a vitorlás sportágon belül, ezért az abban résztvevő edzők speciális előképzettsége, valamint a képzési módszerek és tematikák is nagyban különbözőek.

Vitorlás kishajó
Vitorlás nagyhajó
Többtestű hajó
Foil hajó