Szabadidősport képzés

Szabadidősport képzés

Vitorlás Suli

A sikeresen bevezetett Vitorlás Suli program, amely 2019 óta a World Sailing akkreditációjával, a Nemzeti Vitorlás Képzési Program elvárásai szerint működik.

Közoktatás

Az MVSz elkészítette az általános iskolák vitorlás képzési és szakköri kerettantervét, aminek bevezetése hozzájárulhat sportágunk fejlődéséhez.

GoBoating

A GO BOATING nap keretében, a Magyar Vitorlás Szövetség Vitorlás Suli Programjában résztvevő képzőhelyeken ismerhetik meg a diákok ezt a sportot.

Felnőttoktatás

Az MVSz és tagegyesületei a felnőtt, szabadidő vitorlázók képzését, továbbképzését is végzik, szakképzett edzők bevonásával, maximális biztonsággal.

A szabadidősport a legszélesebb társadalmi integrációs folyamat közvetlen terepe. Ez a terület sportágunkban képes valamennyi korosztály megszólítására a versenyrendszeren kívül és rugalmas kereteket biztosít ahhoz, hogy a sporteredmények helyett a részvételen legyen a hangsúly. Tematikus programokkal ösztönzi a sportolókat a rendszeres vitorlás sporttevékenység, az egészséges és környezettudatos életmód folytatására. Létszámuk cca. 26 000 fő

Célok

  • Növelni a szabadidősport tömegbázisát, függetlenül attól, hogy ők versenyrendszeren kívül, vagy belül, jollével, vagy nagyobb hajóval űzik sportágunkat.
  • Kezdő gyermekek számára események, rendezvények felkarolása, támogatása.
  • Erősíteni a vitorlázás társadalmi elfogadottságát, növelni népszerűségét, ami jó alapot biztosít az erre épülő piramis további szegmenseinek.
  • Környezettudatosság és a természettel való harmónia következetes képviselete.
  • Jogszabályváltoztatással, illetőleg az MVSz- szolgáltatások fejlesztésével egyszerűsíteni, korszerűsíteni és biztonságosabbá tenni a vitorlázást.
  • Mozgáskorlátozottak bevonása a vitorlás szabadidősportba.
  • Szorosabb kapcsolat kialakítása vitorlás a sporthoz kapcsolódó vállalkozásokkal.
  • Közös érdekek alapján együttműködési pontokat találni az országos és helyi turizmus fejlesztési koncepciókkal.
  • A vízhez történő hozzáférés, sólyázási lehetőségek bővítésének elősegítése a jollék számára.

Vitorlás Suli Program

A sikeresen bevezetett Vitorlás Suli program, amely WS akkreditációjával, a Nemzeti Vitorlás Képzési Program elvárásai szerint működik, a hazai vitorlázók képzési rendszerének alapja, mely nagyban hozzájárul a szabadidősport népes táborának növekedéséhez és a versenysport utánpótláshoz. A program megalkotásánál a nemzetközi előírások, javaslatok mellett figyelembe vettük a nemzeti törvényeket, rendeleteket is. Jelenleg 22 akkreditált vitorlás képzőhely működik a Balatonon és kisebb tavainkon.

Célok

 • Az MVSZ alapvető célja, hogy a Vitorlás Suli programon keresztül is nagymértékben növeljük a vitorlázók létszámát, függetlenül attól, hogy ők milyen korosztályban és minőségben szeretnék űzni sportágunkat.
 • Az egész országban egységes keretrendszerben működő Vitorlás Suli programban élvezetesen, biztonságos körülmények között és képzett szakemberek irányításával ismerjék meg, sajátítsák el sportágunk alapjait a vitorlázók.

A szakmailag elismert képzőhelyek

 • Az NVKP programnak megfelelően működnek.
 • Megfelelnek az előírt ellátási, személyi, technikai és jogi feltételeknek.
 • Az WS és MVSz által ajánlott elméleti és gyakorlati tematika alapján oktatnak.
 • Rendelkeznek az MVSz által nyújtott minőségbiztosítással.
 • Alkalmazzák a LoogBook-ot.
 • Az elvégzett modulok teljesítését a központi rendszerben regisztrálják.
 • Biztonságos a képzési rendszerük.
 • Megfelelő felelőségbiztosítással rendelkeznek.
 • Megfelelő típusú és minőségű hajóparkkal, valamint technikai eszközökkel rendelkeznek.
 • Megfelelően képzett szakemberek végzik az oktatást.
 • Nyilvánosan meghirdetett, átlátható a képzési rendszerük.

Mit ad a Szövetség, miért jó ez a képzőhelyeknek?

 • Megállapodás esetén az elismerő címet érvényesíti a vitorlás képzőhely számára.
 • Elkészíti és biztosítja az WS ajánlása alapján az oktatás tematikát.
 • Elkészíti a tematikával összhangban az edzésnaplót,(Logbook)-ot.
 • Regisztrációs rendszert hoz létre, ahol nyilvántartja a képzőhelyeken történő aktivitást és a teljesített modulok szintjeit.
 • Rendszeresen képzéseket, továbbképzéseket szervez az edzők, oktatók részére.
 • Gondoskodik az elismert vitorlás képzőhelyek nyilvántartásáról, szakmai ellenőr­zéséről.
 • Weboldalt hoz létre a program számára, ahol az egyesület / szervezet elérhetőségét az elismert vitorlás képzőhelyek között feltünteti.
 • Az aktuális híreket publikálja az iskolák számára létrehozott webes felületen.
 • A programot népszerűsíti és ennek érdekében marketing tevékenységet folytat.
 • Különböző támogatásokat biztosít lehetőségeitől függően a képzőhelyek számára.
 • Az iskolákkal együttműködésben tudásbázist épít lépésről lépésre.
 • BBS-en, vagy egyéb eseményeken, megjelenési lehetőséget biztosít.

A szakmailag elismert képzőhely használhatja „A Magyar Vitorlás Szövetség által szakmailag elismert képzőhely” elnevezést és logót.

Az akkreditált Vitorlás Suli programhoz kapcsolódás feltételei

 1. Az NVKP elvárásinak megfelelő működés.
 2. A kitöltött jelentkezés lapot, a 3. sz. mellékletet, valamint a működési szabályzatot a hunsail@hunsail.hu címre kérjük elküldeni.
 3. Éves díj megfizetése az MVSz részére.
 4. MVSz megbízott szakembere a helyszínen ellenőrzi képzőhely működését.
 5. Megfelelő működés esetén együttműködési szerződést köt az MVSz a képzőhellyel. 

Letölthető dokumentumok: az NVKP 2022  és mellékletei

A szabadidősport továbbfejlesztése közös érdekünk

A szabadidős vitorlázok szakmai és morális képzése alapvető feladat

Szabadidős felnőttoktatás

A felnőtt korú lakosság vitorlázás iránti igényének növelése, motiváltságának fokozása. Az egészséges életmód elterjesztése, a családok és baráti közösségek kohéziójának erősítése a vitorlássport lehetőségeivel, amelyek a klubokban állnak rendelkezésre.

Az NVKP tartalmazza a felnőttek számára készült  alapfokú képzési tanmenetet, amely a kis és nagyhajós oktatásnál is alkalmazható.

Az aktuális képzéseket a Hírek, események oldalon tesszük közzé.

Képzés a közoktatásban

A megfelelő természeti adottságokkal rendelkező területeken korábban, már az általános iskola első osztályában kezdődjön el az úszás és a vízisportok oktatása. Az így megszerzett vízbiztos úszás tudás birtokában, tovább lehet fejleszteni ezt az oktatási területet, megismertetni a tanulókkal a vitorlázást, az adott vízterületet és környezetük természeti értékeit. 

Az 1-4 és 5-8 osztályos tantervet, valamint a szakköri oktatás tanmenetét az MVSz elkészítette, bevezetése nagyban segítheti a vitorlássport népszerűsítését, valamint a sportágválasztásban is jövőképet mutathat a tanulóknak. 

Célok

   • Az általános iskolai tanrend keretében a tavaink környékén élő gyerekek bevonása vitorlássportba.
   • Az utánpótlás versenyzők és tehetségek felkutatása.
   • A vitorlássport széleskörű megismertetése, megkedveltetése a fiatalokkal.
   • A amatőr és szabadidős vitorlázók fejlesztése.
   • A vitorlássport tömegbázisának erősítése.

Go Boating nap

A többéves múltra visszatekintő GO BOATING nap keretében a Magyar Vitorlás Szövetség Vitorlás Suli Programjában szereplő vitorlásiskolákban ismerkedhetnek meg iskolások ezzel a sporttal. A Magyar Vitorlás Szövetség által szervezett és az Emberi Erőforrás Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával megrendezett GO BOATING napon  1664 gyerek vett részt.

A GO BOATING nap lényegében egy kaput jelent ahhoz, hogy a gyerekek megkedvelhessék a vitorlázást. A GO BOATING nap mellett a Magyar Vitorlás Szövetség sok energiát fordít az utánpótlás-nevelésre, a jelek szerint eredményesen, hiszen az utánpótlás-versenyzők létszáma tavaly már megközelítette az 500 főt, szemben a 2013-as 280 fős létszámmal. Az utánpótlás-nevelés egyik alappillére a Vitorlás Suli Program, amely a színvonalas hazai képzési helyeket fogja össze. A programban szereplő iskolák a Magyar Vitorlás Szövetség minőségbiztosítási rendszere alapján működnek, ez garantálja a szakmai színvonalat.

Elméleti előadássorozat

Az MVSz téli elméleti előadás sorozatának eseményei már 2013 óta  ingyenesen látogathatók és a nagy érdeklődés okán gyakran a Magyar Sport Háza nagy konferenciaterme is szűknek bizonyul. 

Kiváló sportolók és sportszakemberek rendszeresen tartanak szakmai előadásokat a szabadidős, valamint versenyvitorlázó gyermekek és felnőttek számára.
Az érdekes és gyakran rendhagyó konferenciák hosszabb távon nagyban befolyásolják egy vitorlás versenyző, vagy csapat eredményességét.

Az aktuális előadásokat a hírek, események oldalon tesszük közzé.