Versenysport program

Versenysport csoportok

Klubsport
Él-utánpótlás
Talent
Felnőtt versenysport
Olimpiai élsport

Versenysport program

Olimpiai és egyben technikai sportágunk fejlődése töretlen, alapelvei és szabályrendszere hagyományokban gazdag, klasszikus értékekre épül. A hazai vitorlás versenysport rendszer magában foglalja az MVSz-nél bejegyzett aktív WS és a Nemzeti hajóosztályokat, azon belül a klubsport, él-utánpótlás, talent, felnőtt versenysport és az olimpiai élsportot.

A nemzetközi eredményesség növelése mellett, a Szövetség fontos célja a versenyrendszer fejlesztése, a sportolói csoportok létszámának folyamatos növelése, és minél több, színvonalas szolgáltatás biztosítása a számukra.

Ezen a területen tevékenykedő sportszakemberek képzésében, továbbképzésében kiemelt szerepe és felelőssége van a Szövetségnek, mivel ez a terület a kizárólag központi, egységes irányítás és szervezés mellett lehet gazdaságos és eredményes.

A versenysportolók képzései a tagszervezetek, klubok keretein belül történik, náluk biztosítottak az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek.

Klubsport program

A kezdő táboroktól az UP élsport osztályig minden klubszinten végzett munka ebbe a csoportba tartozik.

Ebben a programban sajátítják el a fiatal vitorlázók a versenyvitorlázás alapjait, ahol rendszeres, tervezett programterv szerint, klubedzéseken készülnek fel a helyi és országos megmérettetésekre, valamint itt ismerik meg a vitorlássport kultúráját és körülményeit.

A program célja, hogy kellő sikerélményekben gazdag környezetben segítse az utánpótláskorú résztvevők bekapcsolódását a vitorlásversenyzésbe, valamint régiónként szervezett speciális versenysorozatok révén hozzájáruljon a hazai klubbázisok széleskörű fejlődéséhez és a természet szeretetére nevelje az ifjúságot.

Hajóosztályok: ifjúsági hajóosztályok, valamint elsősorban az OP, RS Feva, O’pen Skiff

Várható éves program és költségek hajóosztályonként

Él-utánpótlás program

Az él-utánpótlás program keretében a fiatal versenyzők bekapcsolódhatnak a nemzetközi vitorlás társadalom életébe. A munka alapvetően az UP klubokban zajlik az MVSz támogatásával. A tevékenység értékmérője az adott hajóosztályok világversenyein való sikeres szereplés.

Minden ifjúsági korosztályú és testsúlyú versenyzőnek biztosítani szükséges a számára megfelelő hajóosztályt, valamint törekedni szükséges, a nemzetközi trendek szerint támogatandó, a nagy létszámú és fejlődő hajóosztályokat.

A programban érintett osztályok és korcsoportok:

  • Optimist 15 év
  • ILCA 6 19 év
  • ILCA 4 18 év
  • 420 19 év
  • 29er 19 év
  • 49erFx 19 év
  • Nacra 15 19 év
Várható éves program és költségek hajóosztályonként

Talent program

A nemzetközi eredményesség érdekében, a mindenkori olimpiai, valamint a meghatározott ifjúsági hajóosztályok legtehetségesebb versenyzőinek összeköttetése az olimpiai élsporttal, ezzel elősegítve a nemzetközi eredményességet, az olimpiai keret utánpótlását.

Azok a versenyzők pályázhatnak a programba, akik korábbi szakmai előmenetelük, eredményességük, valamint fizikai állapotuk alapján esélyesek lehetnek egy sikeres olimpiai felkészülési programban való részvételhez. A programban résztvevő sportolók egy színvonalas nemzetközi edzésprogramot teljesítenek, amelyhez az MVSz pénzügyi és eszköztámogatást biztosít.
Cél, hogy a résztvevők később olimpiai kvóta esélyesként átkerülnek a kiemelt olimpiai kerettagok közé.
Top 30%-os eredmény az éves felnőtt, világ és Európa- bajnokságon.
Top 15%-os eredményt az éves ifjúsági világ és Európa- bajnokságon.

Hajóosztályok: Mindenkori olimpiai osztályok, valamint az olimpiai alatti közvetlen ifjúsági – 29er, 420, ILCA 6, ILCA 4, Nacra15 – hajóosztályok.

Várható éves program és költségek hajóosztályonként

Felnőtt versenysport képzés

Ők adják az igazolt klubversenyzők túlnyomó többségét (83%), a legfiatalabbtól a legidősebbekig. Folyamatosan bővül a versenyrendszerben részt vevő kis és nagyhajós versenyzők köre. A hajók többsége magánkézben van, és nagyban hozzájárul a sportolók sportegyesületi körben történő belépéséhez, elősegíti az abban való megmaradást. Nagy szerepe van a sportág népszerűsítésében, társadalmi elfogadottságában, valamint egyre erősebb a nemzetközi eredményessége. A nemzetközi versenyekre többnyire önerőből, egyéni felkészülési programok alapján készülnek a sportolók.

Alkalmazott képzések:

  • Klubedzések klubedző vezetésével.
  • Hajóosztály edzések az osztályszövetség szervezésével, felkért edzővel.
  • Egyéni edzések, felkért edző vezetésével.
  • MVSz sportszakmai továbbképzések.
  • Szinvonalas külföldi klubokkal, versenyzőkkel, közös edzőtáborok szervezése.
  • Szakmai kiadványok, jegyzetek alkalmazása, tananyag fejlesztés, e-learning bevezetése.
  • Élsportolók, példaképek bevonása a képzésbe.

Irány Párizs

Három egységünk küzd a kvalifikációért

Érdi Mári, Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán

Élsport program

Ide tartoznak az olimpiai kerettagok, valamint akik kimagasló felnőtt nemzetközi eredményekkel rendelkeznek WS hajóosztályokban. A vitorlázás olimpiai sportág, és mint ilyen, teljesítményének egyik legfontosabb fokmérője az ötkarikás játékokon való szereplés.

Célok:

  • Két olimpiai kvalifikáció, egy pontszerző hely elérése.
  • Fiatalabb, eredményes versenyzőkkel bővíteni az olimpiai keretet.
  • Lehetőleg a teljes anyagi, technikai és sportszakmai háttér biztosítása az olimpiai keret számára.
  • Életpályamodell kialakítása.
  • Egyéb WS osztályokban évente több VB, EB vagy EK dobogós hely.
  • Vitorlás sportolói példaképek felmutatása.

Pályázat útján elérhető pozíció, a sportolókkal az MVSZ az olimpiai ciklusra köt támogatási szerződést. Minden olyan sportoló pályázhat, aki a következő olimpiára nagy eséllyel kvótát szerez.
Minimum feltételek: előző évi VB mezőny minimum 30%-on belüli szereplés.

A szerződött sportoló a felkészülésére folyamatos támogatást kap az MVSZ-től, cserébe vállalja, hogy egy szakmailag támogatható, legalább 200 nap edzésprogram keretében felkészül a soron következő olimpiára. A szerződéses sportolók szakmai programját MVSZ szakfelügyelő felügyeli/segíti. A sportolók fizikai felkészülését az MVSZ szakmai partnere felügyeli/segíti.

 

 

Várható éves program és költségek hajóosztályonként